چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398   05:05:26

پایگاه های مرتبط با روابط عمومی

1394/3/6 چهارشنبه

کارگزار روابط عمومی 
http://www.iranpr.org/

انجمن روابط عمومی ایران 
http://www.prsir.org/

انجمن متخصصان روابط عمومی  
http://www.prsa.ir/fa/

انجمن بین‌المللی روابط عمومی 
 http://www.ipra.org/

دبیر خانه دائمی همایش روابط عمومی الکترونیک
 http://www.eprcenter.ir/
کاوشگران روابط عمومی 
http://www.prr.ir/fa/

جامعه روابط عمومی  
http://pr-pr.eprsoft.com/
کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی 
 http://www.icpr.ir

 مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ای 
 http://www.hccmr.com/Default.aspx

روابط عمومی و بازاریابی 
 http://www.prandmarketing.com

روابط عمومی

پیام هفته

 السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین