چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398   04:38:06

روابط عمومی و نقش اطلاع رسانی

1394/3/6 چهارشنبهروابط عمومی به عنوان قلب تپنده سازمانها  و نهادها  عمل می کند و به عنوان چشم بینای ادارات مطرح می شود.ومبرهن است که پویایی روابط عمومی موجب رشد و بالندگی مجموعه ها و ادارات و مراکزمی گردد. حال در این مقاله به بحث پیرامون یکی از ابزارهای مدیریت روابط عمومی اشاره می نمائیم.

مدیران روابط عمومی می توانند با تعامل سازنده وکارآمدبا این ابزارها به مرز شکوفایی برسند چون رسانه ها هستند که در اکثر مواقع افکار عمومی را مد یریت کرده و به چالش می کشند.

مدیران روابط عمومی می توانند با تعامل سازنده وکارآمدبا این ابزارها به مرز شکوفایی برسند چون رسانه ها هستند که در اکثر مواقع افکار عمومی را مد یریت کرده و به چالش می کشند.

تعاریف روابط عمومی

روابط عمومی یک حرفه و شغلی است که تعدادی از علوم را به کمک می گیرد تا ارتباطی دو سویه را بین سازمان و مخاطب برقرار نماید.

روابط عمومی هنر است، علم است، فن است. روابط عمومی آیینه تمام‌نمای سازمان و جایگاه دریافت و انتقال اطلاعات است. روابط عمومی وظیفه تبلیغ، ترغیب، تشویق و نفوذ در افکار عمومی را بر عهده دارد. روابط عمومی پل ارتباطی مردم و سازمان و جایگاه دریافت و انتقال اطلاعات است. ایجاد حسن تفاهم، حسن رابطه متقابل وظیفه اصلی روابط عمومی است. روابط عمومی اعمال مدیریت، فلسفه مدیریت، فلسفه اجتماعی مدیریت، مشاور مدیریت و کارکرد ارتباطی مدیریت است

همچنین دایره المعارف " وبستر " می نویسد روابط عمومی همان چیزی است که اگر درست شناخته شود و به طور اصولی به آن پرداخته شود عنصری اساسی برای به تحقق پیوستن ارزشها، ایجاد تفاهم متقابل، درک درست واقعیت، موقعیتهای شغلی و اجتماعی و صدها هدف دیگر است.

روابط عمومی در متن است نه در حاشیه ضرورت است نه لوکس در خود مدیریت است نه در بیرون آن. پس حق است اگر بگوییم هر مدیریتی سزاوار همان روابط عمومی است که دارد.

روابط عمومی چشم و گوش مدیریت است.

در اوان هزاره سوم میلادی روابط عمومی را فلسفه مدیریت می دانند و مسلم است که ارزش، اعتبار و اهمیت هر پدیده ای را باید در فلسفه آن جستجو کرد.

روابط عمومی آیینه تمام نمای یک سازمان است.

دکتر حمید نطقی بنیانگذار روابط عمومی علمی در ایران در تعریفی که از روابط عمومی از او خواسته شد معتقد است: روابط عمومی وکیل مدافع سازمان در بیرون و مدعی العموم در داخل سازمان است.

تعریف رسانه

هر وسیله‌ای‌ که‌ پیامی‌ را منتقل‌ کند، رسانه‌ است‌.

انواع رسانه‌

1. رادیو، تلویزیون‌، مطبوعات‌، کتاب‌، سینما، رایانه شخصی‌، نوار، ویدئو، سی‌ دی‌، دی‌ وی‌ دی‌، اینترنت‌، صفحات‌ وب‌، وبلاگ‌، رادیو بلاگ ، فتو بلاگ ، ویدیو بلاگ ، پادکست ، تلفن‌های‌ همراه‌، تریبون‌، منبر، محراب‌، مأذنه‌ و مناره‌، خود اذان‌، مقام‌ (در فرهنگ‌ ایرانی‌ و اسلامی‌)، گنبد و بقعه‌،عکس‌، فیلم‌، کارتن‌، پویانمایی‌، تابلو، بیل‌ بورد (تابلوهای‌ خیابانی‌)، آرم‌ (نشانه‌)، دیوار نوشته‌،همه جزءرسانه اند.

2.. رسانه های نوشتاری عبارتند از:کتاب و جراید و.....

رسانه های شنیداری :مانند رادیو

3. رسانه های دیداری:مانند،سینما،اینترنت تلویزیون.

اهمیت، نقش و کارکردهای اطلاع رسانی در روابط عمومی

تاکنون در هزاران مقاله، کتاب و سخنرانی در سراسر جهان به تبیین اهمیت، نقش، هدف و کارکردهای روابط عمومی در جامعه پرداخته شده و ابعاد گوناگون آن تشریح و تبیین شده است. با این وجود باز هم شاهدیم که نویسندگان و اندیشمندان بسیاری علاقمندند به غور و تفحص در این عرصه بپردازند و در این تلاش امیدوار هستند که شاید «اطلاع» دیگری به اطلاعات موجود بیفزایند و گامی دیگر در راستای شفافسازی موضوع بردارند. چرا روابط عمومی در جوامع امروزی حایز اهمیت است و دوستان و دشمنان نیرومندی در میان اندیشمندان و صاحبنظران دارد؟ چرا ما هنوز نیازمند آن هستیم که دربارهاش تحقیق کنیم و ابعاد گوناگونش را بررسی کنیم. اجرا و عناصر تشکیل دهنده و اثرگذار بر آن را بازشناسی کنیم و روابط و همبستگیهایش را با سایر مقولات اجتماعی که به نظر میرسد در شبکهی پیچیدهای از روابط و مناسبات اجتماعی به وجود آمده و رشد و توسعه یافتهاند، تبیین و توجیه کنیم؟ مختصرترین پاسخ به دو پرسش مذکور این است که جهان شاهد تغییر و دگرگونی قابل توجهی در زمینههای صنعتی و تکنولوژیک، به ویژه در قلمرو ارتباطات اجتماعی و به تبع آن تلاش وسیع و همه جانبة کنشگران جهانی برای دستیابی به اقصی نقاط جهان است تا فرآیند «جهانی سازی» و تشکیل «دهکده جهانی» را به ثمر برسانند و بازاری جهانی را بوجود بیاورند که همه نوع کالا و خدمات به آسانی در دسترس کسانی قرار گیرد که قادرند هزینة آنها را بپردازند. به عبارت دیگر پدیدههای اجتماعی و جهان هستی تحت تأثیر این تحولات، دچار دگرگونی شده و به طور دایم به سمت پیچیدهتر شدن سوق داده میشوند و بررسی بازشناسی و تبیین مجدد آنها ضرورت تام دارد. طبیعی است که در این روند دیدگاههای گوناگونی شکل میگیرند و هریک از متفکرین با جهتگیری خاصی به تبیین این تحولات میپردازند. نکتهای که باید بر آن تأکید شود این است که «اطلاع رسانی» و «روابط عمومی» دو مقولهای قابل تفکیک نیستند و فقط در سطح تحلیل میتوان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد و نسبتشان نسبت جز به کل است. روابط عمومی و اطلاع رسانی سیستم و زیر سیتسم مهمی در نظامهای اجتماعی محسوب میشوند که امروزه کسی نمیتواند وجودشان را انکار کند.

مدیران روابط عمومی به واقع مدیران افکار عمومی اند و قادرند از محمل رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی استفاده نمایند . در بهترین حالت روابط عمومی رسانه را برای فرایند اطلاع رسانی در اختیار می گیرد و به جلب افکار عمومی می‌پردازد. این مهم یکی از مسئولیت های معقول مانده روابط عمومی است که جای خود به برگزاری مراسم ادای تشریفات و فعالیتهای حاشیه‌ای داده و به تنزل جایگاه واقعی روابط عمومی انجامیده است ، یکی از مهمترین اصول در مدیریت کیفیت رعایت اولویت در برنامه ریزی و عمل است و ارتقای مدیریت کیفیت در روابط عمومی به معنای حذف و به حاشیه‌راندن فعالیت های غیر ضروری وخرده پاست ، ماموریت اصلی روابط عمومی در جلب افکار عمومی است و سخت کوشی ، روحیه تعاملی و شخصیت ویژه کارکنان روابط عمومی نمی‌بایستی مدیران و سایر کارکنان را در این خصوص دچار سوء تفاهم کند.

اخلاق رسانه ای در روابط عمومی

نهاد روابط عمومی چیزی جدای از تشکیلات یک سازمان و یا یک دستگاه اجرائی و اقتصادی نیست ، فرایند امور در روابط عمومی به گونه ای است که نهایتا به تحقق اهداف یک سازمان کمک می نماید ، هر دست اندرکار روابط عمومی بایستی بپذیرد خود را در خدمت اهداف سازمانی قرارداده است هر چند مدعی آزادی در فکر و یا استقلال در عمل باشد ، ما چیزی به نام روابط عمومی آزاد و مستقل نداریم ، روابط عمومی مدعی منافع مردم در سازمان و مدافع منافع سازمان در میان مردم است و این کار را از طریق مجموعه مدیریتی که به آن وابسته است انجام می دهد . اخلاق رسانه ای در روابط عمومی نیز از طریق قاعده مستثنی نیست و با آنچه در دنیای رسانه ها می گذرد تفاوت دارد.

ارتباط رسانه ای در روابط عمومی به معنای انتشارکنترل شده اخبار و اطلاعات است ، برای دست اندر‌کاران روابط عمومی رسانه یک ابزار است ، یک وسیله ارتباط با افکار عمومی است و جائی است که میان مردم و سازمان ارتباط برقرار می شود ، روابط عمومی ممکن است هر کاری انجام دهد جز اینکه از طریق رسانه به افشاگری علیه سازمان متبوع دست زند یا اهداف و برنامه ها را زیر سئوال ببرد در حالیکه این موضوع در اخلاق حرفه ای رسانه ها امری عادی و حتی سفارش شده است و چه بسیار خبر نگارانی که رویای انجام آنرا در سر می پرورانند ، در روابط عمومی خبر نگار آزاد و مستقل معنا و مفهومی ندارد و این موضوع چیزی از ارزش کار ارتباط رسانه ای در روابط عمومی نمی کاهد .

رسانه و ابزارهای قدرت در روابط عمومی

اعمال قدرت بر رسانه از ظریف ترین و در عین حال مهمترین فرایند های کار در روابط عمومی است ، رسانه و روابط عمومی بر هم تاثیر می گذارند و تاثیر می پذیرند و بده بستان نوشته و نانوشته دارند و برای این کار از توانائی ها و ابزارهای خاص خود بهره برداری می کنند، دنیای پیچیده و دم به دم متمدن امروز از یکسو رسانه ها را بواسطه منافع اقتصادی به تامین خبر و رقابت در اطلاع رسانی به سازمان ها نزدیک تر نموده و از سوی دیگر سازمان های دولتی و غیر دولتی را برای توسعه فرایند تبلیغات و جلب افکار عمومی به رسانه ها وابسته ساخته است ، در این میان مشاورین رسانه ای و یا همان لابی های تبلیغاتی به میان آمده اند تا این ارتباط را تسهیل نمایند ، در کنار این عوامل سازمان ها برای تاثیر گذاری بر رسانه ها از ابزارهائی سود می جویند که برخی از آنها به شرح ذیل است:

1- دسترسی سهل الوصول به اطلاعات و منابع خبری

2- آشنایی تخصصی با منابع و موضوعات اخبار سازمانی

3- دروازه بانی خبر و اعمال کنترل و نظارت بر جریان نشر خبر

4- دسترسی به منابع مالی برای اجرای بهینه اطلاع رسانی و فرایند تبلیغات

یک ارتباط مفید و سازنده فی مابین رسانه روابط عمومی تدریجا شکل می‌گیرند و به نقطه مناسب خود می رسد، برخلاف تصور اولیه روابط عمومی قادر است با ابزارها قدرتی که ذکری از آنها به میان رفت بخشی از مدیریت رسانه را در اختیار بگیرد ، در همین زمینه اگر روابط عمومی‌ها از یک انسجام مدیریتی برخوردار باشند قادرند تاثیر بلا منازع خود را به رسانه برجای گذارند، آنها می توانند جامعه مطبوعاتی و رسانه ای یک منطقه یک استان و حتی یک کشور را تا حدود زیادی هدایت و کنترل کنند و به جلب افکار عمومی مورد نظر خود بپردازند برای همین امر در کشورهای توسعه یافته جایزه بهترین روابط عمومی را به افرادی می دهند که بیش از همه در جلب افکار عمومی موفقند .


 
---------------------------------------------


منابع و مأخذ:

- کتاب روابط عمومی فنون (دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی) بخش اول دکتر کاظم معتمد نژاد

- روابط عمومی و رسانه‌ها (فیروز دیندار فرکوش ـ حسین صدری‌نیا) فصل اول صفحه 19

- گرانمایه، بهروز، نشر شریف چاپ اول 1377 صفحه 9

- کوئن، بورس؛ در آمدی به جامعه شناسی ترجمة ثلاثی محسن نشر توتیا چاپ اول 1378 صفحه 37

- محمدی، مجید؛ رسانه‌های همگانی و جامعه ایران بهار 77 صفحه 87

روابط عمومی

پیام هفته

 السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین