نام و نام خانوادگی

تخصص

رتبه

سلمان آذر سینا

ارتوپدی

استادیار

فرساد بیگلری

ارتوپدی

استادیار

مرتضی قهرمانی

ارتوپدی

استادیار

منیر نجفی پیراسته

ارتوپدی

استادیار

محسن پور یعقوبی

بیهوشی

استادیار

مهدی طیبی آراسته

بیهوشی

استادیار

بنفشه مشاک

بیهوشی

استادیار

فاطمه بیات

بیهوشی

استادیار

سواک حاتمیان

بیهوشی

استادیار

رضا علیزاده

بیهوشی

استادیار

مهدی رضایی

بیهوشی

استادیار

حوروش فرجی دانا

پزشک قانونی

استادیار

کوروش کبیر

پزشکی اجتماعی

دانشیار

مجتبی احمدی نژاد

جراحی عمومی

دانشیار

لیلا حاجی مقصودی

جراحی عمومی

استادیار

علی رضا شیرزادی

جراحی عمومی

استادیار

هاله پاک

جراحی عمومی

استادیار

سید احمد الهی

جراحی عمومی

استادیار

مرتضی مازوچی

جراحی عمومی

استادیار

علی سلطانیان

جراحی عمومی

استادیار

علی برادران باقری

جراحی مغز و اعصاب

استادیار

حسین مالکی

جراحی مغز و اعصاب

استادیار

علی طاهری نیا

طب اوژانس

استادیار

مهران بهرامیان

طب اوژانس

استادیار

ذبیح اله طالشی

طب اوژانس

استادیار

 پیمان خادم حسینی

طب اوژانس

استادیار

کوروش احمدی

طب اوژانس

دانشیار

محمد رضا مقصودی

طب اوژانس

استادیار

علی رضا سلیمانی

عفونی

استادیار

امید آثار

فوق تخصص جراحی قلب

استادیار

مهدی تولایی

جراحی عمومی

استادیار

محمد کمانگر

جراحی مغز و اعصاب

استادیار

مجتبی حاج صفر علی

جراح عمومی

استادیار

اسداسلامی

فوق تخصص جراحی عروق

استادیار


جمعه 28 تير 1398   13:14:13