لینک های مفید

تعداد بازديد اين صفحه: 2388
تعداد بازديد کنندگان سايت: 85823582 تعداد بازديد زيرپورتال: 1929011 اين زيرپورتال امروز: 638 سایت در امروز: 22166 اين صفحه امروز: 2

نوار راهبری


واحد تغذیه

***

 

همکاران واحد:

خانم صانعی - کارشناس تغذیه
خانم ترابي- كارشناس تغذيه
 

واحد تغذیه بیمارستان واحدی فنی و اجرایی زیر نظر مستقیم مدیر بیمارستان بوده و در هماهنگی با بخش های مرتبط ار ائه خدمت می کند.  

شرح وظایف کارشناس تغذیه

·         طراحی لیست غذایی و انتخاب محصولات غذایی بر اساس نیاز درمانی بیماران

·         هدایت و راهنمایی سایر کارکنان در جهت پیشبرد اهداف و سیاست های ارتقاء خدمات غذایی

·         آگاهی، تسلط کامل و بکارگیری استانداردهای اعتبار بخشی، استانداردها و فرایندهای خدمات غذایی و سایر دستورالعمل های مرتبط

·         مدیریت و نظارت بر رعایت استانداردها و مفاد قراردادهای غذا توسط پیمانکار

·         اطلاع از وضعیت بیماران و تعامل کامل با مشاور تغذیه واحد تغذیه

·         انجام تحقیق و مطالعات جهت استفاده از شواهد و تجربیات موجود در ارتقاء کیفیت خدمات

·         تشکیل جلسات منظم داخلی وبحث و تبادل نظر با ذینفعان خدمات غذایی بیمارستان در خصوص چالش های موجود و استفاده از مهارت های حل مشکل

·         هماهنگی با دفتر حاکمیت بالینی ،سوپر وایزر و رابطین آموزشی بیمارستان جهت اخذ مجوز های مربوطه در برگزاری دوره های آموزشی

·         نظارت بر مراحل مختلف فرایندها  در همکاری نزدیک با کارشناس بهداشت محیط

·         تعامل و هماهنگی با سایر کارکنان واحد تغذیه و مقام مافوق در جهت بهبود ارائه خدمات غذایی

·          تعامل و هماهنگی با کارشناس بهداشت محیط در نظارت بر استقرار مراحل مرتبط HACCP  در خدمات غذایی بیمارستان

·         تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان

·         تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشت

·         تهیه و تنظیم برنامه غذایی کارکنان مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشتی

·         مدیریت و نظارت در امور مربوط به برون سپاری و قرارداد های خدمات واحد تغذیه

تعامل نزدیک با کارشناسان تغذیه معاونت درمان دانشگاه مربوطه جهت برنامه ریزی های مرتبط

·         جمع آوری اطلاعات آماری مرتبط با فعالیت های واحد تغذیه و بکارگیری نتایج در برنامه ریزی های آتی

·         مدیریت و سرپرستی ،نظارت و ارزیابی فعالیت ها و تقسیم وظایف کارکنان تحت سرپرستی

·         ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه به واحد تغذیه معاونت درمان ذیربط ، پیگیری مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آنها

در حوزه مشاوره تغذیه :

·         هماهنگی و برگزاری جلسات مشورتی دوره ای با تیم درمان

·         برنامه ریزی و آموزش تغذیه به کارکنان و بیماران بخش ها

·         ارائه مشاوره و رژیم درمانی در پاسخ به درخواست های مشاوره موردی

·         ارائه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در قالب تکمیل فرم های ارزیابی اولیه و تکمیلی تخصصی تغذیه ای

·         سیاستگزاری تغذیه ای بیمارستان در پاسخ به مشکلات داخلی و خارجی از طریق تحقیق و ممیزی

·         هماهنگی و پایش اجرای استانداردها برای غربالگری، پایش و ارزشیابی ، ملاحظات غذا و حمایت های تغذیه ای

·         هماهنگی برای انتقال کلیه حمایت های غذایی و تغذیه ای در همه واحد های تخصصی و عمومی

·         سرپرستی نزدیک واحد های تخصصی و در صورت لزوم تشویق ، حمایت و توسعه نیاز های ویژه برای انتقال مراقبت های تغذیه ای به آنها

·         تلاش  جهت تشکیل تیم حمایت تغذیه ای چند ( انترال وپاراانترال) که شامل حداقل یک مشاور تغذیه آموزش دیده باشد.

شماره تماس: 32500123 - 026 داخلی 341
 

فايلها
ديابت و تغذيه.pdf 272.365 KB
پمفلت اقدامات کوچک براي داشتن تغذيه سالم.pdf 678.963 KB
پمفلت تغذيه و ديابت .pdf 662.025 KB
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398   12:53:33

خدمات الکترونیک


تقویم

<>
شيدسچپج
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031