پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعات تماس

1- شماره تماس بیمارستان های دولتی و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی البرز 

2- جهت تماس با واحد های ساختمان مرکزی دانشگاه  به جای سه صفر   34197000 ،  شماره داخلی  مورد نظر را شماره گیری  نمایید. 

 

ردیف

نام واحد

داخلی

1

دفتر توسعه

410

2

دفتر فنی

415

3

نیروی انسانی

320

4

مدیریت مالی

310

5

معاونت آموزشی

210

6

پشتیبانی

411

7

آمار و فنآوری اطلاعات (IT)

124

8

شرکت آوا سلامت

602

9

اداره مالی بازنشستگان

610

10

میز خدمت

605

11

مناقصات

640

12

روابط عمومی

519

13

ستاد شاهد

521

14

دفتر ریاست

510

15

دفتر حراست

120

16

دفتر بازرسی

631

17

دفتر بسیج

131

18

دبیرخانه مرکزی

611

19

اداره حقوقی

110

20

مدیریت اجتماعی

115

 

 


V5.4.0.0