• ساعت : ۱۴:۳۰:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ 
  • کد خبر : ۷۵۷۰۰
پرسش و پاسخ در مورد كوید19 و استعمال دخانیات

پرسش و پاسخ  در مورد کوید19 و استعمال دخانیات

آیا افراد سیگاری و استعمال کنندگان دخانیات بیشتر در معرض خطر ابتلا به کوید19 هستند؟
بنظر میرسد افراد سیگاری در برابر کوید 19 آسیب پذیرترند, زیرا سیگار کشیدن به معنای تماس لبها با دست است و این باعث افزایش احتمال انتقال ویروس از دستها به دهان است. افراد سیگاری احتمالا دارای بیماری های ریوی و یا ظرفیت ریوی کم هستند و همین میتواند عامل افزایش خطر ابتلا به بیماریهای جدی باشد. 
ابزار استعمال دخانیات مانند قلیان غالبا دارای اجزایی هستند که مورد استفاده ی مشترک قرار می گیرند که می تواند انتقال کوید 19 را در مجامع تسهیل نماید.
شرایطی که نیاز بدن به اکسیژن را افزایش می دهد و یا قابلیت بدن برای استفاده مناسب  از اکسیژن را کاهش می دهد بیماران را بیشتر  در معرض خطر ابتلا به بیماریهای جدی ریوی مانند ذات الریه قرار می دهد. 

منبع خبر
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-smoking-and-covid-19
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.4.0.0