• ساعت : ۲۰:۵۹:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ 
بر اساس حکمی از سوی سرپرست دانشگاه
دكتر علی طاهری نیا به عنوان مشاور رئیس وسرپرست مدیریت امورشاهد وایثارگردانشگاه منصوب شد.
بر اساس حکمی از سوی دکتر شهرام صیادی، سرپرست دانشگاه، دکتر علی طاهری نیابه عنوان مشاور رئیس وسرپرست مدیریت امورشاهد وایثارگردانشگاه منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0