• ساعت : ۲۰:۷:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ 
    /  3
بررسی میدانی بیمارستان امام حسین(ع) در راستای ارزیابی وضعیت اجرای طرح پرونده الكترونیك سلامت انجام شد

 بر اساس این گزارش ظهر امروز بازدید  از بیمارستان امام حسین (ع) به منظور بررسی میدانی وضعیت پیاده سازی پروژه نسخه نویسی و نسخه پیچی پرونده الکترونیک سلامت با حضور معاون غذا و دارو ، مدیر دفتر ریاست دانشگاه، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، مدیر اقتصاد درمان معاونت درمان و کارشناسان مسئول اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت انجام شد. 
در این بازدید که با حضور رئیس بیمارستان انجام شد، عملکرد بیمارستان در راستای اجرایی سازی پروژه پرونده الکترونیک سلامت، شرایط بستر نسخه نویسی و  نسخه پیچی الکترونیک در HIS و درگاه دیتاس مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0