پنج‌شنبه, 7 مرداد 1400
  • ساعت : ۹:۴۰:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ 
    /  4
سومین بازدید ارزیابی عملكرد تیم مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از مراكز تابعه
تیم مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در راستای برنامه ارزیابی عملکرد مراکز تابعه از بیمارستان دکتر شریعتی طبق شاخص های ابلاغ شده بازدید کردند.

طی این بازدید کارشناسان مسئول حوزه های آمار، اتوماسیون اداری کارکنان و مکاتبات، HIS و سپاس، شبکه و زیر ساخت، سخت افزار و امور قراردادهای فناوری اطلاعات مطابق با شاخص های ارزیابی عملکرد ابلاغی به مراکز، حوزه‌های مذکور در بیمارستان را بررسی و ارزیابی کردند. 
در پایان بازدید موارد شناسایی شده و امتیازات تعیین شده در جلسه ای با حضور مدیر و کارشناسان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، رئیس و مدیران بیمارستان و کارشناسان مسئول حوزه های مرتبط با ارزیابی بیمارستان دکتر شریعتی، مطرح شد. 

 در این نشست مهندس عظیم زاده مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با تاکید بر اهمیت انعکاس وضعیت کلیه شاخص ها به مسئولین بیمارستان، هدف بازدید ارزیابی عملکرد مدیریت را ارتقا سطح کمی و کیفی فرایندها و سیستم های حوزه آمار و فناوری اطلاعات در کل دانشگاه بیان کردند.
ایشان ضمن تاکید بر اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک با کمترین چالش و خطادر بیمارستان، راهکار های ارائه شده جهت تسهیل کار پزشکان در پروژه و رفع چالش ها را تشریح کردند.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0