پنج‌شنبه, 7 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۲:۲۸:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ 
جلسه ارزیابی عملكرد دانشگاه علوم پزشكی البرز در زمینه شاخص های اختصاصی برگزار شد

جلسه ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز در زمینه شاخص های اختصاصی در سال 1399 با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز، مسئول ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان البرز، معاونین دانشگاه، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و سایر مدیران و کارشناسان در روز سه شنبه مورخ 01/04/ 1400 در ستاد دانشگاه برگزار گردید. 

در جلسه مذکور در ابتدا، سرکار خانم صابری در زمینه ارتقاء عملکرد دانشگاه در ارزیابی عملکرد سال 1399 و بهبود چشمگیر نحوه ارائه و ثبت مستندات در سامانه مربوطه اشاره نموده و ثبت توضیحات و مستندات قابل بهبود در مهلت اعتراض را مورد تاکید قرار دادند. پس از بررسی موضوعات مورد انتظار، مقرر شد اقدام لازم در خصوص موارد مذکور توسط مسئولین شاخص ها در مهلت تعیین شده صورت پذیرد. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0