• ساعت : ۲۱:۵۱:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ 
    /  3
جلسه «داشبورد مدیریتی بیمارستان (HIS)» برگزار شد
جلسه «داشبورد مدیریتی بیمارستان (HIS)» به منظور آموزش کار با داشبورد به مسئولین آمار و فناوری اطلاعات بیمارستان ها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سالن ابن سینای ستاد دانشگاه برگزار شد.

صبح امروز جلسه «داشبورد مدیریتی بیمارستان (HIS)»  به منظور آموزش کار با داشبورد به مسئولین آمار و فناوری اطلاعات بیمارستان ها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سالن ابن سینای ستاد دانشگاه برگزار شد. 

در آغاز جلسه مهندس عظیم زاده مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به تشریح اهمیت و نقش مسئولین فناوری اطلاعات و آمار بیمارستان ها در پیشبرد و پیاده سازی داشبورد پرداختند ‌و اظهار داشتند که در سال ۱۴۰۰ باید تمرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و نیروهای آن در مراکز تابعه بر اصلاح داده ها، اطلاعات و فرایندهای مرتبط با HIS باشد.

در ادامه نشست کارشناسان آمار و فناوری اطلاعات مدیریت کار با داشبورد مدیریتی را آموزش و سوالات و پیشنهادات حاضرین را مورد بررسی قرار دادند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0