دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • ساعت : ۰:۱۲:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 
    /  2
نشست مدیریت دانش با حضور معاون توسعه برگزار شد
لینک سامانه مدیریت دانش به آدرس km.behdasht.gov.ir جهت ثبت نام اولیه در صفحه اول سایت دانشگاه در دسترس است

با عنایت به نظام نامه ابلاغی در خصوص ضرورت شکل گیری "کارگروه مدیریت دانش"، دومین جلسه کارگروه مدیریت دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  البرز روز دوشنبه ، ۲۲ دی ماه ساعت  در سالن جرجانی دانشگاه  با حضور معاون توسعه دانشگاه ،مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و نمایندگان  معاونت های دانشگاه برگزار شد. 

در ابتدای جلسه دکترمهران لک مطالبی را در زمینه نقش مدیریت دانش در دانشگاه و رسالت کارگروه مطرح کرد  و افزود : توجه به ثبت دقیق و انتقال تجارب سازمانی از مهمترین عوامل در راستای تولید دانش روزانه در سازمان است و باید به  دنبال آن هستیم  تمامی فرآیندها، چالش های مواجه در مسیر هر فرآیندکاری، قوانین و مقررات و راهکارهای موجود به طور کامل ثبت و مستند سازی گردد و در مرحله بعد انتقال تجارب و استفاده از این تجارب در سازمان به آسانی صورت پذیرد.

در ادامه  دکتر علی جمال محمدی، مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه، به اقدامات صورت گرفته در دانشگاه در زمینه مدیریت دانش از قبل از ابلاغ نظام نامه تا کنون اشاره  کرد  و همچنین بر تبدیل شدن دانشگاه به یک سازمان یاددهنده و یادگیرنده تاکید کرد.

در ادامه، نمایندگان  معاونت ها در خصوص پیشبرد اهداف کارگروه بحث و تبادل و نظر داشتند. 

گفتنی است  لینک سامانه مدیریت دانش به آدرس km.behdasht.gov.ir جهت ثبت نام اولیه در صفحه اول سایت دانشگاه در دسترس می باشد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.6.1.0