چهارشنبه, 7 آبان 1399
  • ساعت : ۱۶:۲۱:۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ 
    /  4
بازدید از مركز آموزشی و درمانی كمالی
صبح امروز معاون آموزشی دانشگاه از بیمارستان کمالی بازدید کرد .


دکتر شهروز یزدانی از بخش اورژانس و کلینیک تب بیمارستان کمالی که در حال راه اندازی می باشند بازدید کرد .
وی از نحوه پذیرش بیماران ، جداسازی بیماران مشکوک به کرونا از سایرین و نحوه ارائه خدمات بازدید کرد و نواقص و کمبود های موجود را به مسئولین بیمارستان یادآور شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0