چهارشنبه, 7 آبان 1399
  • ساعت : ۱۴:۱۷:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ 
بر اساس حکمی از سوی معاون توسعه ، مدیریت و منابع
سرپرست مدیریت و منابع انسانی دانشگاه منصوب شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه و بر اساس حکمی از سوی دکتر مرتضی نظری ، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، کامران مومنی فر به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه منصوب شد .

متن حکم به شرح زیر است : 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0