• ساعت : ۲۲:۴۹:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ 
    /  3
بازدید معاون درمان و مدیر پرستاری دانشگاه از بیمارستان امام حسین ( ع)
عصر روز جمعه دکتر ساره محمدی معاون درمان دانشگاه و دکتر سیما فیض الله زاده مدیر پرستاری دانشگاه از مرکز آموزشی و درمانی امام حسین (ع) بازدید کردند

 

عصر روز جمعه  دکتر ساره محمدی معاون درمان دانشگاه و دکتر سیما فیض الله زاده مدیر پرستاری دانشگاه با حضور در مرکز آموزشی و درمانی امام حسین علیه السلام ،  از نزدیک در جریان درمان و مراقبت بیماران در بخش های اختصاص یافته به بیماران کووید ۱۹  قرار گرفتند.
در این بازدید معاون درمان بر بهبود فرآیند جداسازی تریاژ بیماران تنفسی و عملکرد کلینیک تب و تنفسی تاکید کرد. 

وبه  حفاظت فردی پرسنل و توجه به حفظ انگیزه کارکنان سفارش ویژه شد .

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0