• ساعت : ۱۳:۳۵:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ 
مسئول پیگیری برنامه های ریاست دانشگاه منصوب شد
به گزارش روابط عمومی و بر اساس حکمی از سوی دکتر حسین کریم رییس دانشگاه ، کامران مومنی فر به عنوان مسئول پیگیری برنامه های ریاست دانشگاه منصوب شد.

متن حکم به شرح زیر است 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0