1397/10/24 دوشنبهمعهاونت تحقیقات و فناوری
تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی البرزو شرکت کدبانو
صبح امروز تفاهم نامه ای فی مابین دانشگاه علوم پزشکی البرزو شرکت کدبانو منعقد گردید .
به گزارش وب دا - صبح امروز تفاهم نامه همکاری بین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و شرکت کدبانو امضا شد.  این تفاهم‌نامه، بین دانشگاه علوم پزشکی البرز به نمایندگی دکتر محمد نوری سپهر به‌عنوان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از یک طرف و شرکت کدبانو (دلپذیر) به نمایندگی مهندس محمد اورنگ به‌عنوان مدیرعامل شرکت از طرف دیگر منعقد ‌گردید.
موضوع این تفاهم نامه ایجاد ارتباط و همکاری جهت تبادل اطلاعات و برآورده نمودن نیازهای پژوهشی ،آموزشی آزمایشگاهی مطالعاتی طرفین در زمینه های مرتبط با حوزه فعالیت هر یک ، برگزاری دوره های آموزشی مشترک در چارچوب قوانین و مقررات ،تدوین قراردادهای همکاری در مورد هر طرح پژوهشی مشترک با موافقت طرفینو کسب مجوزهای لازم،برگزاری جلسات مشترک جهت سیاستهای کلی همکاری ،بهره مندی دانشگاه از تجارب شرکت در زمینه های اجرایی پژوهشی در زمینه مواد غذایی و تجاری سازی،حمایتهای مادی و معنوی شرکت از برگزاری همایشهای دانشگاه و ایده ها و محصولات شرکتهای دانش بنیان معرفی شده از طرف دانشگاه،همکاری در خصوص تألیف  و انتشار کتب و نشریات علمی_پژوهشی می باشد .
این تفاهم نامه در 7 ماده ،21 بند، 3 تبصره و دونسخه به امضای طرفین رسید و کلیه نسخ آن دارای اعتبار واحد است .
گفتنی است مدت این تفاهم نامه از تاریخ 1/10/97 به مدت 5 سال می باشد .
عكس هاي مرتبط :

لینک های مفید
اعلانات