1397/10/24 دوشنبهمدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز :
شاخص رضایت بیمار از خدمات پرستاری در بیمارستان های دولتی 86 درصد و در بخش خصوصی 90 درصد است
فریبا رسانژاد : بر اساس ارزیابی های صورت گرفته شاخص رضایت بیمار از خدمات پرستاری در بیمارستان های دولتی 86 درصد بوده و در بیمارستان خصوصی 90 درصد که این آمار نشان دهنده ی فعالیت های توصیف ناپذیر پرستاران با توجه به شیفت های کاری سنگین در بیمارستان ها می باشد.

فریبا رسانژاد ، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز ضمن ارج نهادن و گرامیداشت مقام پرستار به خواسته ها و انتظارات جامعه پرستاری از جمله طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری و ارتقای بهره وری و جذب کمک پرستار پرداخت تا پرستاران بتوانند به طور تخصصی عملکرد حرفه ای خود را در بیمارستان ها داشته باشند.

وی با اشاره به آغاز طرح غربالگری فشار خون و تناسب وزن ایرانیان بالای سن 30 سال که از 22 دی ماه همزمان با روز پرستار توسط پرستاران در بیمارستان های دولتی و خصوصی در حال اجراست تصریح: این طرح با استقبال خوبی در بیمارستان ها رو به رو شده است و همه ی اطلاعات مربوطه به غربالگری در سامانه مربوطه  جمع اوری می شود.

رسانژاد در ادامه به عملکرد خوب مدیریت زخم در استان البرز و توسعه آن از دو مرکز به 12 مرکز  اشاره کرد و افزود: با توجه به عملکردی که در مدیریت زخم داشته ایم ما می توانیم قطب اموزش باشیم  .

مدیر پرستاری گزارشی از عملکرد مدیریت پرستار یدانشگاه ارائه کرد و افزود : با توجه به جذب 330 پرستار از طریق آزمون استخدامی اما باز هم  کمبود پرستار در بیمارستان های دولتی وجود  

وی گفت: شاخص رضایت بیمار از خدمات پرستاری در بیمارستان های دولتی 86 درصد بوده و در بیمارستان خصوصی 90 درصد که این آمار نشان دهنده ی فعالیت های توصیف ناپذیر پرستاران با توجه به شیفت های کاری سنگین در بیمارستان ها می باشد.  
مدیر پرستاری دانشگاه  به سامانه ثبت ملی پرستاران اشاره کرد و افزود: تا گنون بیش از 3 هزار نفر از پرستاران اعم از شاغل و غیر شاغل اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده اند. 

 

عكس هاي مرتبط :

لینک های مفید
اعلانات