1395/10/22 چهارشنبه
مهندس محمد رشیدی به عنوان عضو کمیته مشورتی اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو منصوب شد
به گزارش وب دا - بر اساس حکمی از سوی دکتر محمود بیگلر ، مدیر کل نظارت و ارزیابی ملزومات پزشکی ، مهندس محمد رشیدی به عنوان عضو کمیته مشورتی اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو منصوب شد
متن حکم به شرح زیر است : 

عكس هاي مرتبط :

آرشیو
لینک های مفید
اعلانات