1395/4/14 دوشنبه
طی احکام جداگانه ای از سوی رئیس دانشگاه
مدیر گروه داخلی ، باکتری شناسی و ایمنولوژی ، آناتومی و تشریح ، انگل شناسی- قارچ شناسی ، بیوشیمی ژنتیک و تغذیه منصوب شدند
به گزارش وب دا- طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر حمید درفشی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز ، دکتر حبیبه تقوی کمجیدی به عنوان مدیر گروه داخلی ، دکتر رامین تاجبخش به عنوان مدیر گروه باکتری شناسی و ایمنولوژی ، دکتر علیرضا شمس به عنوان مدیر گروه آناتومی و تشریح ، دکتر محمد زیبایی به عنوان مدیرگروه انگل شناسی – قارچ شناسی  و دکتر هوشنگ زعیم مهن به عنوان مدیر گروه بیوشیمی ژنتیک و تغذیه  منصوب شدند.

متن احکام به شرح زیر است : 


 
عكس هاي مرتبط :

آرشیو
لینک های مفید
اعلانات