1398/4/17 دوشنبه
ارزیابی بیرونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی
آغاز بازدید سه روزه ارزیابی بیرونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز
به گزارش روابط عمومی دانشگاه - در راستای اجرای برنامه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، صبح روز شنبه پانزدهم تیر ماه بازدید از دانشکده پزشکی این دانشگاه توسط تیم ارزیابی منتخب معاونت آموزشی وزارت متبوع به سرپرستی خانم دکتر زریچهر وکیلی، از تمامی عرصه های آموزشی دوره پزشکی عمومی، در روزهای 15، 16 و 17 تیرماه 98 آغاز شد. 

برنامه های اولین روز  بازدید ارزیابی بیرونی دوره پزشکی عمومی :
  • جلسه معارفه و ارائه گزارش فرآیند خودارزیابی با حضور ارزیابان و مسئولان آموزشی دانشگاه (معاون آموزشی دانشگاه، رئیس و معاونین دانشکده پزشکی و اعضای کمیته اعتباربخشی)
  • تشکیل کارگروه های ارزیابی و بررسی فرم ها و مستندات خودارزیابی و تنظیم برنامه بازدید از عرصه های آموزشی دوره پزشکی عمومی با حضور ارزیابان و اعضای کمیته اعتباربخشی دانشکده
  • اقامه نماز و صرف ناهار
  • جلسه ارزیابان با مدیران و اعضای هیات علمی گروه های آموزشی دانشکده پزشکی
  • جلسه ارزیابان با هدف جمع بندی و هماهنگی اقدامات انجام گرفته
دومین روز از بازدید ارزیابی بیرونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی
در ادامه بازدید ارزیابی بیرونی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی توسط تیم ارزیابی منتخب معاونت آموزشی وزارت متبوع،
 یکشنبه 16 تیرماه 98، ارزیابان طبق برنامه تنظیم شده در روز قبل، به بازدید از عرصه ها و منابع آموزشی دوره پزشکی عمومی در سطح دانشکده، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی پرداختند.

برنامه دومین روز  بازدید ارزیابی بیرونی دوره پزشکی عمومی به قرار زیر می باشد:
  • بازدید ارزیابان از عرصه ها و منابع آموزشی دوره پزشکی عمومی مرحله علوم پایه در دانشکده پزشکی، بالینی در بیمارستان ها و پزشکی اجتماعی در مراکز بهداشتی درمانی
  • اقامه نماز و صرف ناهار
  • جلسه ارزیابان با دانشجویان پزشکی عمومی دانشکده (نمایندگان دانشجویی تمام ورودی ها، جنسیت ها، اقلیت ها و تشکل های آموزشی)
  • جلسه ارزیابان با هدف جمع بندی و هماهنگی اقدامات انجام گرفته
عكس هاي مرتبط :


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
آرشیو
نسخه قابل چاپ
لینک های مفید
اعلانات