1398/2/25 چهارشنبه
مدیر سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت و مسئول دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی منصوب شد
دکتر امرالله آبروش با حفظ سمت به عنوان مدیر سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت و مسئول دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی منصوب شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی البرز - بر اساس حکمی از سوی دکتر  حسین کریم ، سرپرست دانشگاه ، دکتر امرالله آبروش با حفظ سمت به عنوان مدیر سازمان های مردم نهاد  و خیرین سلامت و مسئول دبیرخانه کارگروه سلامت  و امنیت غذایی دانشگاه منصوب شد .
عكس هاي مرتبط :

آرشیو
نسخه قابل چاپ
لینک های مفید
اعلانات