1398/2/22 يكشنبه
چهارده هزار 906 اتباع خارجی در طرح ریشه کنی فلج اطفال واکسینه شدند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز از اجرای مرحله ی اول طرح واکسیوناسیون تکمیلی فلج اطفال ویژه اتباع خارجی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی البرز دکتر شهاب معینی مستوفی ، معاون بهداشتی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در راستای گام نهایی ریشه کنی فلج اطفال در خصوص تکمیل برنامه ایمن سازی ، طرح واکسیناسیون تکمیلی  فلج لطفال نوبت اول از هفتم اردیبهشت ماه  لغایت نهم  در سطح استان البرز انجام شد.

وی تصریح کرد: جمعیت  و گروه هدف و واجد شرایط در ابتدا چهارده هزار و شصت و یک نفر برآورد شده بود که در این طرح تعداد شانزده هزار سیصد و نود و دو  اتباع خارجی بازدید شده  واز  این تعداد 14906 نفر واجد شرایط واکسینه شدند.

دکتر مستوفی با بیان اینکه در این طرح تعداد 167 خانوار ایرانی نیز بازدید شده است  و تعداد 76 نفر واکسینه شدند.

وی در پایان عنوان کرد: تعداد 14989 نفر در طرح واکسیناسیون خانه به خانه قطره فلج اطفال خوراکی دریافت کرده اند.  

عكس هاي مرتبط :

آرشیو
نسخه قابل چاپ
لینک های مفید
اعلانات