1397/12/19 يكشنبه
در مجتمع پزشکی و درمانی امام علی (ع)
اقدامات و آموزشهاي لازم جهت كنترل و يا پيشگيري از بروز آسيب هاي شغلي پرسنل
به گزارش وب دا- در راستاي حفظ و تامين سلامت پرسنل  مجتمع آموزشي پزشكي درماني امام علي (ع) و با توجه به اهميت تاثيرات سلامت جسمي و روحي بر روي كيفيت عملكرد كاركنان و ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به مراجعين محترم، معاينات ادواري كاركنان مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) در سال1397 توسط كارشناسان محترم واحد بهداشت حرفه اي انجام گرديد. در طي اجراي اين طرح سودمند كه با مساعدت تيم مديريت ارشد اين مجموعه حاصل گرديد، اقدامات و آموزشهاي لازم جهت كنترل و يا پيشگيري از بروز آسيب هاي شغلي مبتني بر معاينات و آزمايشهاي پاراكلينيكي توسط مجريان طرح صورت گرفت.
عكس هاي مرتبط :

آرشیو
نسخه قابل چاپ
لینک های مفید
اعلانات