1397/9/14 چهارشنبه
اطلاعیه استخدامی 3
تمدید مهلت ثبت نام شرکت درآزمون جذب نیروی قرارداد کار معین
داوطلبان گرامی
پیرواطلاعیه روز دوشنبه مورخ 97/9/12 ،با عنایت به درخواست ها ومراجعات مکررافراد به منظورشرکت درآزمون جذب نیروی قرارداد کار معین ،مقرر گردید مهلت ثبت نام ازروز چهارشنبه مورخ  97/9/14 لغایت روزشنبه مورخ 97/9/17 تمدید گردید.
عكس هاي مرتبط :

آرشیو
نسخه قابل چاپ
لینک های مفید
اعلانات