دوره آموزشي مهارتهاي هفت گانه icdl با مجوز آموزشي ١٣٠ ساعته ويژه مقاطع كارشناسي و بالاتر به صورت الكترونيكي جهت پرسنل رسمي ، پيماني ، قراردادي در ٣٠ نوبت از تاريخ ٩٧/٠٦/٧ لغايت ٩٧/٠/٦/١٩ در سالن جرجاني ستاد دانشگاه برگزار گرديد. در اين آزمون حدود ٣٠٠ نفر در دور اول شركت داشتند. زمان برگزاري دور دوم آزمون مهارتهاي هفتگانه icdl متعاقبا مكاتبه و اعلام مي گردد. 
عكس هاي مرتبط :

آرشیو
نسخه قابل چاپ
لینک های مفید
اعلانات