1397/6/12 دوشنبه
۱۲ شهریور ماه؛ روز بهورز
پیام دکتردرفشی ریاست دانشگاه به مناسبت روز بهورز
۱۲ شهریور ماه؛ روز بهورز، روز پاسداشت و قدردانی از خدمات کسانیست که با توکل برخدا و ایمانی راستین و از موثرترین نیروها که فعالیتهای آنها در تامین، حفظ و ارتقای سلامت نقشی حیاتی دارند؛ درخشش چشمگیرموفقیتهای نظام سلامت در عرصه بینالمللی مرهون تلاشهای خستگی ناپذیر انسان‌هایی است که عاشقانه و مخلصانه در ارائه خدمات پیشگیری از تهدیدات سلامتی برای یکایک آحاد جامعه روستایی در دورافتاده‌ترین مناطق جغرافیایی کشور سر از پا نمی‌شناسند.
دل پر از مهرتان را با تمام و جود تقد یس می کنیم؛دستانتان را که خسته از کار و تلاش روزانه با دستان مردی سالخورد پیوند می دهید و گرم می فشارید تا روحیه زندگی و زنده ماندن  را در وجودش جاری کنید به یاری می فشاریم.
اینجانب تلاش خستگی ناپذیرتان را که پیام آورسلامتی است را  ارج می نهم ، توفیق روزافزونتان را ازخداوند منان مسئلت می‌کنم 

عكس هاي مرتبط :

آرشیو
نسخه قابل چاپ
لینک های مفید
اعلانات