1397/2/26 چهارشنبه
انجمن سلولهای بنیادی پدیده ای موفق در دانشگاه علوم پزشکی البرز
همکاری انجمن سلول های بنیادی دانشگاه البرز با پژوهشگاه رویان

به گزارش و بدا - یکی از معدود حرکتهای خودجوش دانشجویی  که از دوسال پیش در دانشگاه شکل گرفت و با شتابی سریع  پیشرفت نمود ، انجمن سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی  دانشگاه علوم پزشکی البرز است. سیر موفقیتهای این انجمن مرهون تلاش اعضا و حمایت مسوولین دانشگاه بوده و اکنون بیش از 200 عضو در سطح دانشگاه و 67 عضو از سایر دانشگاههای کشور دارد .این انجمن دارای تفاهم نامه همکاری در عالی ترین سطح با پژوهشگاه رویان است.
نکته ای  جالب در مورد انجمن سلولهای بنیادی البرز

این انجمن علاوه بر داانشجویان البرز،  دانشجویان سایر دانشگاههای کشور را نیز تحت پوشش دارد بگونه ایکه دونفر از اعضای این انجمن از دانشگاه قم و قزوین به مرحله کشوری المپیاد راه یافته اند  و به این ترتیب 6 نفر از آموزش دیدگان این انجمن در المپیاد موفق شده اند.

عكس هاي مرتبط :

آرشیو
نسخه قابل چاپ
لینک های مفید
اعلانات