1397/2/26 چهارشنبه
موفقیت انجمن سلولهای بنیادی البرز
موفقیت انجمن سلولهای بنیادی البرز در آماده سازی دانشجویان شرکت کننده در المپیاد کشوری دانشگاههای علوم پزشکی

 به گزارش وب دا- انجمن سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی البرز با موفقیت شش تن از اعضای خود در راهیابی به مرحله دوم المپیاد دانشگاههای علوم پزشکی کشور، نتیجه تلاش گروهی دانشجویان و  حمایت مسوولین را به نمایش گذاشت.

در مقایسه ی تعداد دانشجویان مشتاق شرکت در المپیاد کشوری  بین امسال و سال گذشته، شاهد رشد بیسابقه ای  بودیم : صدویازده نفر . ثبت نام 5%کل دانشجویان علوم پزشکی البرز در المپیاد امسال، نشان از شور و نشاط بیسابقه دانشجویان این دانشگاه بود؛ازهر بیست دانشجو، یکنفر در المپیاد ثبت نام نمود و نقش انجمن سلولهای بنیادی در دعوت از اعضای خود برای حضور فعال در این رقابت مهم کشوری، نقشی محوری بود، بگونه ایکه دانشگاه را بادرخواست 73 نفر جهت شرکت در المپیاد، گرایش علوم پایه مواجه کرد. این تعداد در کشور نیز بیسابقه و بی رقیب بود بگونه ای که بالاتر از دانشگاههای دیگر ازجمله علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی تهران قرار گرفتیم.

با راهیابی 4 دانشجو در گرایش علوم پایه با موضوعیت سلولهای بنیادی به مرحله کشوری، علوم پزشکی البرز پس از دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، ایران، شیراز، مشهد و تبریز، بعنوان هفتمین جایگاه کشوری همتراز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بالاتر از سایر دانشگاهها قرار گرفت و این نتیجه تلاش گروهی اعضای انجمن سلولهای بنیادی با حمایت  معاونتهای محترم دانشگاه بود که از این پس انتظار کشوری از این دانشگاه را بالا می برد و نیاز به انسجام نظر مسوولین در باور نمودن این انجمن و حمایت بیدریغ از آن دارد.

عكس هاي مرتبط :

آرشیو
نسخه قابل چاپ
لینک های مفید
اعلانات