1397/2/17 دوشنبه
اولین جشنواره شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد.
از برگزیدگان علمی در بخس های ارایه سخنرانی ,پوستر ,مقاله تقدیر شد
به گزارس وب دا. صبح روز یک شنبه . 16 ام اردیبهشت ماه اولین جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی البرز با حضور رئیس دانشگاه ,معاونین آموزشی و تحقیقات فناوری دانشگاه و  اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد.
در این جشنواره پس از سخنرانی دکتر شهرام یزدانی . معاون پژوهشی مرکز تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در مورد دانشگاه های نسل سوم و نقش اعضای هیات علمی در آن چهار فرایند آموزشی در حیطه های یادهی و یادگیری ,ارزشیابی ,محصولات آموزشی و یادگیری الکترونیک ارایه شد که فرایند. آموزشی برتر کشوری در حیطه یاددهی و یادگیری در نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری توسط خانم دکتر لیلا سبزمکان عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ارایه شد .  
در ادامه پنج مقاله آموزشی به عنوان مقالات برتر دانشگاهی توسط اعضای محترم هیات علمی ارایه شد.
گفتنی است این اولین دوره ی برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری به صورت داخلی در دانشگاه علوم پزشکی البرز بوده است که به همت معاونت آموزشی و مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار شد
عكس هاي مرتبط :

آرشیو
نسخه قابل چاپ
لینک های مفید
اعلانات