اطلاعیه ها
واحد سلامت جوانان ،  نوجوانان و مدارس مرکز بهداشت شهرستان فردیس درشهریورماه سال 96در خصوص  کلیات برنامه های این واحد در طول مدت سه روز جلساتی با حضور مراقبین سلامت  واحدهای تابعه برگزار نمود  . در این راستا  آموزش های لازم در خصوص چگونگی ارتقای فرآیندها  و شاخص ها ،  نحوه ی تکمیل  پنل و چک لیست پایش  ، تحقق اهداف پیش بینی شده و بهره برداری  از  یافته های موجود درانجام  مداخلات ضروری به طور مشروح و مبسوط بحث وتبادل نظر گردید .
 
عكس هاي مرتبط :

سه‌شنبه 4 تير 1398   03:59:44