اطلاعیه ها
دومین گردهمایی سال96کارشناسان مشاور بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع  توسط واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان فردیس روز دوشنبه مورخ 6/6/96 در سالن آموزشی با حضور حدود 60 نفر از کارشناسان با محوریت کارگاه آموزشی مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار برگزار گردید.
در این همایش کارشناس مسؤل واحد بهداشت حرفه ای ضمن بیان وضعیت موجود، اهداف، استراتژی، فعالیت ها و پروتکل های اجرای برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی، به نقش و اهمیت تشکیل کمیته مدیریت بحران درسطح صنایع بمنظور کاهش و کنترل حوادث شیمیایی  براساس پروتکل های قبل و بعداز بروز حادثه در صنایع مشمول پرداختند.
 
عكس هاي مرتبط :

سه‌شنبه 4 تير 1398   10:46:41