اخبار

باهماهنگی گروه بهداشت محیط معاونت محترم بهداشتی دانشگاه ، مانور و همایش استانی برنامة سلامت نوروزی سال 1398 در تاریخ 97/12/15از ساعت 7.30 صبح لغایت 12 ظهر در محل دانشکده پزشکی پردیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با حضور مسئولین استانی ،ریاست محترم دانشگاه و معاونین ،  مدیران شبکه ها ،  روسای مراکز بهداشت استان البرز  و با هدف تشدید نظارت بر بهداشت اماکن و مراکز تهیه و توزیع حساس با الویت بهداشت آب و مواد غذایی برگزار گردید. پس از همایش ، مانور بازرسی اماکن حساس تحت پوشش سطح شهرستان شرق کرج در قالب اکیپ های بازرسان بهداشت محیط اجرا گردیدکه دراین مانور کارشناسان بهداشت محیط فردیس در قالب 7 تیم 3 نفره در کنار سایر همکاران  حضور فعال و چشمگیر داشتنند .

عكس هاي مرتبط :

سه‌شنبه 4 تير 1398   10:54:58