اخبار

متقاضيان محترم مي تواننداز تاريخ 97/12/02 فرم هاي خام استعلام بهاء ، نمونه قرارداد و اطلاعات مراکز را از قسمت فايلها در پايين متن ذكر شده دانلود نموده و پس ازگرفتن پرينت وتكميل تا پايان وقت اداري 97/12/08 (در پاكت به صورت مهرو پلمپ شده)    به اموراداری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فردیس به آدرس : فردیس - فلکه پنجم – بلوارشهید بیات غربی – روبروی پمپ بنزین ذولفقاری -  ساختمان پنج طبقه - پلاک 452 – طبقه 5 تحويل فرمايند.

در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن:  02636565548  (مسئول واحدانفورماتیک شبکه بهداشت شهرستان فردیس) و یا مسئول امورقراردادهای شبکه با شماره تلفن  02636572397  تماس حاصل فرماييد.

توجه: جهت دانلود مدارک  مربوطه روي عبارتهای زیركليك فرمائيد.
فرم استعلام بهاء
نمونه فرمت قرارداد
اطلاعات مراکز

عكس هاي مرتبط :
فايل هاي مربوطه :
اطلاعات مراکز98.xlsx10.467 KB
استعلام98آي تي.pdf1.04 MB
نمونه قرارداد.pdf180.408 KB

سه‌شنبه 4 تير 1398   10:48:12