اخبار

متقاضيان محترم مي توانند فرم خام استعلام بهاء را از قسمت پايين متن دانلود نموده و پس ازگرفتن پرينت وتكميل فرم استعلام بهاء ومهرو امضاء نمودن تمام صفحات استعلام بهاء از تاريخ 97/12/21 تا پايان وقت اداري 97/12/23 (در پاكت به صورت مهرو پلمپ شده)    به اموراداری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فردیس به آدرس : فردیس فلکه پنجم – بلوارشهید بیات غربی – روبروی پمپ بنزین ذولفقاری   -  ساختمان پنج طبقه - پلاک 452 – طبقه 5 تحويل فرمايند.

مواردیکه درتکمیل فرم استعلام بهاء باید رعایت شود .

1-مبالغ فقط درفرم استعلام بهاء قید شود وبه اعلام قیمت درفاکتورشرکت ویاغیره ترتیب اثرداده نخواهدشد .

2-اعلام قیمت فقط برای اقلام مندرج درفرم استعلام بهاء باشد وازتغییر نوع ومارک اقلام خودداری شود .

3-اعلام قیمت برای تمام  اقلام مندرج درفرم استعلام بهاء صورت گیرد برای استعلام هایی که به برخی ازاقلام قیمت اعلام نکرده باشند ترتیب اثرداده نخواهد شد .

4-مبالغ اعلام شده مخدوش یا خط خوردگی نداشته باشد.

5-جمع کل به عددوحروف حتماٌ قید شود .

         در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن های زیرتماس حاصل فرماييد.      
(تدارکات شبکه بهداشت شهرستان فردیس)                            09125686096

(امورآزمایشگاههای شبکه بهداشت شهرستان فردیس)          02636572385

توجه: جهت دانلود فرم استعلام بهاء روي عبارت زیركليك فرمائيد.

فرم استعلام بهاء

 
عكس هاي مرتبط :
فايل هاي مربوطه :
2019-03-12 (1).pdf110.363 KB

سه‌شنبه 4 تير 1398   10:06:14