اخبار

متقاضيان محترم مي تواننداز تاريخ 97/12/13 فرم خام استعلام بهاء ونمونه قرارداد ، شرایط اختصاصی وچک لیست ارزیابی را از قسمت فايلها در پايين متن ذكر شده دانلود نموده و پس ازگرفتن پرينت وتكميل فرم استعلام بهاء ومهرو امضاء نمودن تمام صفحات نمونه قرارداد ، شرایط اختصاصی وچک لیست ارزیابی به همراه تائیدیه صلاحیت شرکت تا پايان وقت اداري 97/12/22 (در پاكت به صورت مهرو پلمپ شده)  به اموراداری  شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فردیس به آدرس : فردیس فلکه پنجم – بلوارشهید بیات غربی – روبروی پمپ بنزین ذولفقاری   -  ساختمان پنج طبقه - پلاک 452 – طبقه 5 تحويل فرمايند.

         در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن:        36572397-026
(امورقراردادهای شبکه بهداشت شهرستان فردیس) تماس حاصل فرماييد.


توجه: جهت دانلود مدارک  مربوطه روي عبارتهای زیركليك فرمائيد.

فرم خام استعلام بهاء

نمونه قرارداد

شرایط اختصاصی

چک لیست ارزیابی

عكس هاي مرتبط :

سه‌شنبه 4 تير 1398   10:20:18