اطلاعیه ها
درتاریخ 12/7/96 به مناسبت بزرگداشت روز جهانی سالمند با شعار" آینده ای بهتر با مشارکت سالمندان" مراسمی با حضور تعداد کثیری ازسالمندان درمرکزخدمات جامع سلامت شهدای مشکین دشت برپا گردید.
دراین مراسم پس ازخیر مقدم به مدعوین، ابتدا کارشناس تغذیه در باره راهنمای تغذیه صحیح دردوران سالمندی و کارشناس سلامت روان مهارتهای کنترل خشم و تکنیکهای کاهش استرس را آموزش دادند و سپس کارشناس مبارزه با بیماریهای این مرکز در مورد پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و بیماری تب مالت مطالبی را عنوان نمود. دراین مراسم مراقبین سلامت ضمن اندازه گیری فشارخون، ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی را در سالمندان شرکت کننده تعیین نمودند . درپایان این برنامه رسانه های آموزشی درارتباط با موضوع "بهبود شیوه زندگی درسالمندی" توزیع گردید.
 
عكس هاي مرتبط :

جمعه 28 تير 1398   12:38:36