اخبار

مرکز بهداشت شهرستان فردیس در راستای افزایش آگاهی جوانان در اتخاذ تصمیم و ملاک‌های درست انتخاب همسر و ازدواج موفق کارگاه آموز‌شی با حضور دانشجویان و کادر ادرای مرکز آموزش عالی  امام خمینی برگزار نمود .

در این برنامه آقای بیگی « روانشناس و مشاور خانواده  »  در خصوص شرایط آمادگی فردی جهت ازدواج، معیارهای کلی ازدواج مناسب، مرحله شناسائی ، مفاهیم  عشق و دوست داشتن ، موانع ازدواج مناسب ، ازدواج ناموفق ،  آشنایی و جذابیت ،  ویژگیهای افراد نامناسب برای ازدواج ، انتخاب‌های بی سرانجام، نشانه‌های ازدواج موفق ، دوران نامزدی و ... به صورت مشروح مطالبی را ارائه و به کلیه سوالات دانشجویان در این زمینه پاسخ دادند  .

عكس هاي مرتبط :

جمعه 28 تير 1398   12:16:54