اخبار

درمورخ 97/12/28جناب آقای دکترترابی مدیرمحترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فردیس ، با تشکیل جلسه ای درمحل ستادشبکه اززحمات یک ساله کلیه کارکنان ستادی و اهدای لوح تقدیر وتوزیع گل وشیرینی تقدیروتشکرنمودند ، وهمچنین به همراه معاونین ومسئولین شبکه  ، باحضوردرتمام مراکزخدمات جامع سلامت  ، ضمن تحویل بن کارتهای غیرنقدی ، اهدای لوح تقدیر وتوزیع گل وشیرینی اززحمات یکساله همکاران محترم مراکزخدمات جامع سلامت  تقدیر وتشکرنموده  و حلول سال شمسی را تبریک وتهنیت عرض نمودند .

عكس هاي مرتبط :

سه‌شنبه 4 تير 1398   10:23:45