اخبار

از آسمان پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: وسیع تر از من است
از کوه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مقاوم تر از من است
از آینه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: پاک تر از من است
از آب پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: زلال تر از من است
از مادر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مهربانتر از من است
از پیامبر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: از تمام یارانم به من نزدیک تراست
ازخودش پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: خادم خدا

پیامبر اکرم(ص)
کسی که یک شبانه روز از بیماری پرستاری کند،
خداوند او را با ابراهیم خلیل (ع) محشور خواهد کرد
و او همانند برق خیره کننده و درخشان از صراط عبور می‏کند.

پرستار یعنی بیمار دار و پرستاری یعنی مراقبت و مواظبت از فرد دیگر. پرستاری یعنی همانند شمع، نورافشانی نمودن و مهربانی و گرمای عشق را در تن های رنجور تزریق کردن. پرستاری عشق است؛ عشق به خالق و مخلوقات. عشق به خالق است در رسیدگی به مخلوقات خدا، و عشق به مخلوق است در اطاعت خالق و رسیدگی و اهتمام به دردهای همنوعان و سلامت جامعه و با این هدف است که عمل پرستار، محبوب حضرت حق می گردد. پرستاری، یعنی همه جسم و جان عاشق شدن و با تمام روح در خدمت گزاری دیگران برآمدن، یعنی شور زندگی را در جان های خسته از درد و رنج، افکندن!

گل واژه های مهربانی و ایثار در دستان مهربانت شکفته می شوند، آن گاه که بر بالین بیمار می آیی و دست نوازشت را بر چهره تب دارش می کشی، تو که زینب علیهاالسلام را الگوی خود قرار داده ای، در پرستاری از بیماران، عشق را معنا می کنی، آن گاه که خوابِ چشمانت را می زدایی و بر بالین بیمارت می نشینی و تا سپیده صبح، نظاره گر وجود تب دارش هستی. تو که خستگی در وجودت معنا ندارد و گرمی مهربانی و امید را در جان های خسته و فرسوده از درد و رنج بیماران تزریق می کنی، تو که لبخند شورآفرین عشق به زندگی را بر لبان سردشان جاری می سازی، خداوند پاداش زحمت ها و تلاش هایت رابدهد. روزت مبارک باد!

عكس هاي مرتبط :

سه‌شنبه 4 تير 1398   04:04:00