اطلاعیه ها
در راستای ایجاد آمادگی پاسخ در بلایا واحد کاهش خطر بلایا اقدام به برگزاری مانور تخلیه سریع در شرایط اضطراردر محل ستاد مرکزبهداشت شهرستان فردیس و مرکز خدمات جامع سلامت شهدای فردیس در روز سه شنبه تاریخ21/6/96 نموده که به شرح ذیل گزارش می گردد.
همزمان با نواختن زنگ هشدار در ساعت 13ظهر روز سه شنبه مورخ21/6/96در محل مرکز خدمات جامع سلامت شهدای فردیس تخلیه سریع پس از سپری شدن زمان1دقیقه توسط پرسنل مرکز و ارباب رجوع انجام شد.سپس درساعت14ظهرهمان روز همزمان با نواختن زنگ هشداردر محل مرکزبهداشت شهرستان فردیس تخلیه سریع به مدت50ثانیه توسط پرسنل و ارباب رجوع مرکز انجام شد.
 
عكس هاي مرتبط :

سه‌شنبه 4 تير 1398   10:31:30