پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • رهبر
  • رعایت فاصله اجتماعی
  • هفته ی قوه قضائیه
  • شستن دست
  • دانشگاه علوم پزشکی
اخبار دانشگاه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه - بر اساس حکمی از سوی دکتر حسین کریم ، رئیس دانشگاه ، دکترشهروز یزدانی به عنوان معاون آموزشی دانشگاه منصوب گردید.
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ 
از دیروز تا امروز ۲۲ مرداد - ۸۵ بیمار با علائم كووید 19 در مراكز درمانی استان بستری شده اند.
بر اساس حکمی از سوی رئیس دانشگاه سرپرست دانشكده پزشكی منصوب شد.  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه - بر اساس حکمی از سوی دکتر حسین کریم ، رئیس دانشگاه ، دکترمحسن اعرابی به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی منصوب گردید.
به همت معاونت توسعه ، مدیریت و منابع ضرورت توانمندسازی مدیران پیش از انتصاب به پست های مدیریتی  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ 
معرفی کارکنانی که ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي مدیریتی مشخص شده را دارا می باشند
بر اساس حکمی از سوی رئیس دانشگاه سرپرست مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) منصوب شد.  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه - بر اساس حکمی از سوی دکتر حسین کریم ، رئیس دانشگاه ، دکترعلیرضا سلیمانی به عنوان سرپرست مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) منصوب گردید.
بر اساس حکمی از سوی رئیس دانشگاه سرپرست مركز آموزشی درمانی شهید مدنی منصوب شد.  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه - بر اساس حکمی از سوی دکتر حسین کریم ، رئیس دانشگاه ، دکترمحمد رضا مقصودی به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی منصوب گردید.
صفحه1از21123456...21.بعدي.برو

دسترسی سریع

سازمان ها

V5.4.0.0