• ساعت : ۱۱:۲۶:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 
    /  2
مراسم تكریم و معارفه ی رییس حراست بیمارستان شهید رجایی
مراسم تکریم و معارفه ی رییس حراست مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی با حضور مدیر حراست دانشگاه برگزار شد

دکتر عاشوری مدیر حراست دانشگاه از فعالیت های علیرضا قورچی بیگی در دوران تصدی سرپرستی حراست مرکز رجایی تقدیر کرد و مهرداد نصیری به عنوان سرپرست حراست مرکز شهید رجایی معارفی شد 

امتیاز :  ۳.۷۵ |  مجموع :  ۴

برچسب ها

    V5.6.1.0