• ساعت : ۲۰:۵۴:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 
ستاد كرونا دانشگاه علوم پزشكی البرز تشكیل شد
صبح امروز نشست ستاد کرونای دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و اعضای ستاد برگزار شد

سی و پنجمین جلسه ستاد کرونا دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و اعضای ستاد برگزار شد. 
در ابتدای این نشست دکتر سلیمانی در خصوص روند مبتلایان و فوت شدگان صحبت کرد و مصوبات جلسه قبل پیگیری شد. 
در این نشست طرح تریاژ رو به جلو بررسی شد و تمهیدات لازم جهت افزایش تعداد نمونه گیری ها انجام شد. 
در ادامه دکتر نوری سپهر گزارش جامعی در خصوص بیمارستان امام جعفر صادق (ع) ارائه داد . شرایط موجود در بیمارستان ، نقاط ضعف و قوت بررسی شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0