• ساعت : ۱۶:۴۵:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 
بر اساس حکمی از سوی رئیس دانشگاه
دكتر محمد پالش به عنوان سرپرست حوزه ریاست دانشگاه منصوب شد
به گزارش روابط عمومی و بر اساس حکمی از سوی دکتر محمد فتحی رییس دانشگاه ،دکتر محمد پالش به عنوان سرپرست حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی البرز منصوب شد

متن پیام به شرح زیر است : 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0